TOP50排行榜

排名依据(2019/03/01 ~ 2019/03/31)积分计算,每日更新
排行 昵称 积分 奖励
1 attrck attrck 820 项目入场券 2 张 现金奖励 ¥1000
2 cjx123 cjx123 728 项目入场券 1 张 现金奖励 ¥700
3 Bestdiger Bestdiger 513 项目入场券 1 张 现金奖励 ¥500
4 juanjuan juanjuan 491 金币 80
5 895515845 895515845 294 金币 50
6 siberia siberia 287 金币 50
7 霄玄道人 霄玄道人 227 金币 40
8 ziming ziming 220 金币 40
9 Agonie Agonie 198 金币 30
10 我只想做个渗透 我只想做个渗透 185 金币 30