TOP50排行榜

排名依据第1赛季(2021/02/07 ~ 2021/05/07)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分 奖励
1 、Warm™
钻石2
677 10000元 +
2 -积木 TopMan-S TopMan-S
钻石3
474
3 匿名者 TopMan-S TopMan-S
钻石3
439
4 hua950324 NSTL_2017 NSTL_2017
钻石3
391
5 a1skynim
钻石3
380
6 匿名者 TopMan-S TopMan-S
钻石3
368
7 encifang
钻石3
358
8 蓝若天衣 TopMan-S TopMan-S
钻石3
352
9 阔诺dio哒
黄金1
310 钻石段位解锁奖励
10 HelloWorId Day1安全团队 Day1安全团队
黄金1
310 钻石段位解锁奖励