TOP50排行榜

排名依据第1赛季(2021/02/07 ~ 2021/05/07)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分 奖励
1 匿名者
传说
3965 10000元 +
2 黑色键盘 网络尖刀Z小队 网络尖刀Z小队
传说
2821 2000元 +
3 匿名者 TopMan-S TopMan-S
传说
2638 2000元 +
4 -积木 TopMan-S TopMan-S
传说
2588 2000元 +
5 匿名者 TopMan-S TopMan-S
传说
2445 2000元 +
6 匿名者 网络尖刀Z小队 网络尖刀Z小队
传说
2403 2000元 +
7 CL0ud1 OnePiece OnePiece
传说
1915 2000元 +
8 匿名者 TopMan-S TopMan-S
传说
1524 2000元 +
9 8098 TopMan-S TopMan-S
传说
1520 2000元 +
10 贪吃蛇jenney ChaMd5.Org ChaMd5.Org
传说
1338 2000元 +