TOP50排行榜

排名依据第1赛季(2020/01/16 ~ 2020/04/16)积分计算,每日更新
排行 昵称 段位 积分
11 西班牙馅饼 西班牙馅饼
黄金1
231
12 accesss accesss
黄金2
190
13 ba1yu2 ba1yu2
黄金2
190
14 Hackhy Hackhy
黄金2
177
15 kacker kacker
黄金2
153
16 Lo7up Lo7up
黄金2
140
17 Reason Reason
黄金2
131
18 chopper chopper
黄金2
120
19 豆沙爱汤包 豆沙爱汤包
黄金2
117
20 国服最强渗透掌控者 国服最强渗透掌控者
黄金2
117