TOP50排行榜

排名依据第3赛季(2019/07/10 ~ 2019/10/10)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分
21 fengchen 安全黑板报 安全黑板报
钻石2
715
22 Lo7up NSTL_2017 NSTL_2017
钻石2
687
23 Dreamdroid 壹安全团队 壹安全团队
钻石2
684
24 匿名者 TopMan-S TopMan-S
钻石2
660
25 じ初心不变
钻石2
586
26 c1y2m3 Monica Monica
钻石2
554
27 匿名者 NSTL_2017 NSTL_2017
钻石3
550
28 匿名者 ChaBug ChaBug
钻石3
536
29 chopper ChaMd5.Org ChaMd5.Org
钻石3
514
30 OneGay Monica Monica
钻石3
468