TOP50排行榜

排名依据第3赛季(2019/07/10 ~ 2019/10/10)积分计算,每日更新
排行 昵称 所属团队 段位 积分 关注
1 -积木 -积木 TopMan-S TopMan-S
传说
3731
2 F3ng F3ng NSTL_2017 NSTL_2017
传说
3299
3 蓝若天衣 蓝若天衣
传说
2835
4 零零柒killer 零零柒killer TopMan-S TopMan-S
传说
2293
5 黑色键盘 黑色键盘 网络尖刀Z小队 网络尖刀Z小队
传说
1610
6 CL0ud1 CL0ud1 OnePiece OnePiece
传说
1490
7 绿剑 绿剑
传说
1294
8 T-T T-T NSTL_2017 NSTL_2017
传说
1286
9 upme4 upme4 NSTL_2017 NSTL_2017
传说
1271
10 Fun追蛋少年 Fun追蛋少年
传说
1267