TOP50排行榜

排名依据第2赛季(2019/04/10 ~ 2019/07/10)积分计算,每日更新
排行 昵称 段位 积分
1 -积木 -积木
传说
1204
2 kazaf kazaf
钻石1
925
3 蓝若天衣 蓝若天衣
钻石1
867
4 upme4 upme4
钻石2
715
5 7ever 7ever
钻石2
625
6 F3ng F3ng
钻石2
597
7 Fun追蛋少年 Fun追蛋少年
钻石3
537
8 v林歌 v林歌
钻石3
536
9 cjx123 cjx123
钻石3
522
10 普通白帽马腾 普通白帽马腾
钻石3
476